Generátory kyslíku Sysadvance OXYGEN

Generátory kyslíka OXYGENOXYGEN - Rada robustních, spolehlivých a modulárních generátorů kyslíku založených na technologii tlakové cyklické adsorpce (PSA - Pressure Swing Adsorption), který využívá nejmodernější technologii zeolitových molekulárních sít.
Generátory SYSADVANCE vyrábějí kyslík s vysokou čistotou ze stlačeného vzduchu, což umožňuje nepřetržitou dostupnost za velmi konkurenční cenu v porovnání s alternativním zásobováním vysokotlakými láhvemi nebo kryogenních nádržemi.

OXYGEN odstraňuje všechny nevýhody spojené s nákupem a provozováním vysokotlakých lahví nebo kryogenních nádrží, což umožňuje stálý zdroj kyslíku, s minimálními požadavky na spotřebu elektrické energie a údržbu.

Generátor dusíku OXYGEN je navržen tak, aby se dal snadno nainstalovat v jakémkoliv vnitřním zařízení, vyžadujícím pouze připojení stlačeného vzduchu a připojení k elektrické energií.

S čistotou až 95% O2 může být OXYGEN připojen k externí akumulační nádobě, což umožňuje uchovávání kyslíku podle potřeb každé aplikace.
Modulární filozofie generátorů SYSADVANCE OXYGEN umožňuje instalaci několika paralelních jednotek.

Přihlášení