Technologie PSA - Tlaková cyklická adsorpce

Tlaková cyklická adsorpce (PSA)

Tlakovou cyklickou adsorpci (PSA) lze použít na výrobu N2 nebo O2 ze stlačeného vzduchu, který se dodává do jednotky, která využívá adsorpční jevy na odstranění kontaminantů: N2, když je požadovaný čistý plyn O2 nebo O2, když je požadovaný čistý plyn N2 . V obou případech se odstraní i H2O a CO2, jakož i další menší znečišťující látky. Jednotka PSA obsahuje dvě kolony naplněné selektivním adsorbentem, který má afinitu k odstraněné složce.

Na výrobu N2 se používá uhlíkové molekulární síto a na výrobu O2 se používají zeolity. Každá kolona prochází cyklickým sledem vysokotlakých a nízkotlakých kroků, který zaručuje výrobu kontinuálního proudu plynu vysoké čistoty. V kroku vysokého tlaku si adsorbent zachovává kontaminanty přítomné ve stlačeném vzduchu a požadovaný plyn (N2 nebo O2) se získá z horní části kolon. Regenerace probíhá v nízkotlakém kroku s uvolňováním kontaminantů zadržených adsorbentem.

popis technológie výroby dusíkuVÝHODY TECHNOLOGIE PSA

  • Ekonomika - snížení nákladů na dusík | kyslík o 90%
  • Zhodnocení - eliminace logistických a administrativních operací
  • Kontinuální dostupnost - eliminace objednávek a dodávek plynů
  • Modularita / skladateľnosť - vaše instalace roste s vámi
  • Robustnost, spolehlivost a životnost
  • Snížená údržba
  • Bezpečnost

Čtěte více...

Přihlášení