Obchodní politika výrobce generátorů SYSADVANCE

Od svého založení si SYSADVANCE udržuje stabilní a nepřetržitý růst založený na původních hodnotách: technologie, inovace a kvalita.

Obchodní politika výrobce generátorů SYSADVANCE

Věřím, že náš úspěch je důsledkem pozornosti věnované potřebám našich klientů, přizpůsobení naší nabídky těmto potřebám a vždy překračujícím jejich očekávání. Náš úspěch je také důsledkem kvality našich lidských zdrojů, jejich způsobilosti, odhodlání, zaměření a dynamiky, v neustálém hledání zlepšení produktů a služeb SYSADVANCE. Neustálé úsilí a investice do výzkumu a vývoje nám umožnily rychle expandovat do nových oblastí podnikání, kde naše aplikovány technologická řešení představují pro naše klienty nesporné "hodnoty za peníze".

Naše přísná institucionální postavení a závazek k spolehlivosti a kvalitě se odráží na více než 2800 instalovaných jednotkách a systémech, v rozsáhlém portfoliu vybrané klienty a udržel naše průměrné míry růstu 30%.

Při pohledu na budoucnost si klademe za cíl udržet si vedoucí postavení v oblasti technologií v různých odvětvích, v nichž působíme, jakož i nadále uznávat naše základní hodnoty - důvěra, přísnost a obchodní etika - hodnoty, které se vždy považují za prvořadý důvod náš růst.

JOSÉ VALE MACHADO | výkonný ředitel

Přihlášení