Proč se vyplatí investovat do vlastní výroby dusíku?

Náklady spojené s technickými plyny tvoří nezanedbatelnou část nákladů spojených s průmyslovou výrobou a do nedávné doby byla přitom jedinou možností dodávka technických plynů pouze v lahvích nebo kapalné kryogenní podobě. S nástupem moderních technologií a vývojem stále účinnějších molekulárních sít se nově otevírá každému uživateli možnost vlastní výroby dusíku s výrazně nižšími náklady oproti konvenčním dodávkám.

V generátorech dusíku nitrogen najdete řešení s jasnými provozními náklady, s minimálním růstem ceny plynu závislé téměř výhradně na ceně elektrické energie, dosáhnete výrazných úspor, vyrobíte si čistotu dusíku potřebnou přesně pro Vaši aplikaci a odbouráte mnoho nadbytečné organizační a administrativní práce včetně příslušných nákladů. Díky své kvalitě a propracovanému technickému řešení dokáží generátory Nitrogen vyrobit dusík v cenových relacích zpravidla od 0,04 EUR / Nm3 až do 0,1 EUR / Nm3 a to včetně všech nákladů na provoz a údržbu celé technologie. V mnoha případech je návratnost investice do vlastní výroby dusíku nižší než 2 roky!

Přihlášení